Tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 12/6

Theo thông tin từ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/5: Từ ngày 12/6/2023 đến hết ngày 14/8/2023, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm dừng tổ chức Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Minh để bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ vào năm 2023.

Trong thời gian tu bổ, lăng vẫn phục vụ đồng bào cả nước và khách quốc tế đến tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ.

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục từ ngày 15-8-2023.